ACキャラの名前(外国語表記・略称・愛称)

NX-LR: ジノーヴィー、アグラーヤ、ジナイーダ

名前略称形(短縮形)愛称形参考資料
アグラーヤ
 • Aglaya
 • Аглая
 • グラシャ
  • Glasha
  • Глаша
 • アガシャ
  • Agasha
  • Агаша
 • グラシェンカ
  • Glashenka
  • Глашенька
ジナイーダ
 • Zinaida
 • Зинаида
Zinaida (♀) - Zhenechka-Zyta/さらに怪しい人名辞典 TEXT
ジノーヴィー
 • Zinovii
 • Зиновий
 • ジナーシャ
  • Zinasha
  • Зинаша
 • ジノチカ
  • Zinochka
  • Зиночка
Zinovi(i) (♂) - Zhenechka-Zyta/さらに怪しい人名辞典 TEXT